Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

SPECIAL STORY & STARS SRL , cu sediul social în jud.Braila, Oras Insuratei, Sat Lacu Rezii, Str. Livezii, nr 49 , înmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J9/867/2018 , CUI 40250960 , cont IBAN RO91BTRLRONCRT0478111601 , Banca Transilvania , reprezentată de Dna Rebeca Sotir si Dna Ioana Anemona Barbu, in calitate de asociati si administratori (denumita în continuare, „Societatea”), in urma completarii, de catre dumneavoastra, a formularului de inregistrare in Campania promotionale „RITUALUL BRAUN” (denumita in continuare „Campania”), disponibil pe pagina de Internet www.story23.ro/giveaway, colectează și procesează datele cu caracter personal (nume, prenume, data nasterii, numar de telefon si adresa de email), în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul general privind protecția datelor”).

Obiectivul prezentei informări este de a vă ajuta să înțelegeți care sunt datele cu caracter personal prelucrate de Societate prin intermediul formularului de inregistrare in Campanie, în ce scopuri le putem prelucra și care sunt drepturile și obligațiile dumneavoastră.

Datele de contact ale Societatii, pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor dumneavoastra cu privire la datele cu caracter personal, sunt urmatoarele:

SPECIAL STORY & STARS SRL: cu sediul social în jud.Braila, Oras Insuratei, Sat Lacu Rezii, Str. Livezii, nr 49 telefon: 0775191180, email: anemoa.barbu@story23.ro

Putem modifica oricând prezenta informare, dar orice modificare semnificativă pentru dumneavoastră vă va fi adusă la cunoștință în cel mai scurt timp.

Vă rugăm să citiți această informare cu atenție.

Definiții

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea

A. Ce date cu caracter personal colectam

Societatea (nemijlocit sau prin Imputernicitii si Subimputernicitii sai) colecteaza, prin intermediul formularului de inregistrare in Campanie, urmatoarele categorii de date cu caracter personal de la participanti: nume, prenume, data nasterii, numar de telefon si adresa de email

B. De unde colectam datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate in mod direct de la participantii care se inscriu in Campanie, prin intermediul website https://www.story23.ro/giveaway, completand formularul disponibil in sectiunea Campaniei.

C. Destinatarii Datelor cu caracter personal

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt:

SPECIAL STORY & STARS SRL , cu sediul social în jud.Braila, Oras Insuratei, Sat Lacu Rezii, Str. Livezii, nr 49 , înmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J9/867/2018 , CUI 40250960 , cont IBAN RO91BTRLRONCRT0478111601 , Banca Transilvania.

De asemenea, datele cu caracater personal vor mai putea fi dezvaluite catre: autoritati, in cazurile in care Societatea trebuie sa le transmita datele pentru a respecta obligatii impuse de legislatia in vigoare, , societatile prestatoare de servicii de curierat, prin intermediul carora se va efectua livrarea premiilor din categoria II

(premii medii) catre participantii declarati castigatori in cadrul Campaniei.

C. Scopurile în care putem prelucra date cu caracter personal și temeiul juridic al prelucrării

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri si conform temeiurilor descrise la literele a)

– c) de mai jos, respectiv obligatia legala [art. 6 alin 1, litera c) din GDPR] si interesul legitim [art. 6 alin 1, litera

 1. f) din Regulamentul general privind protecția datelor]:
 2. Organizarea si desfasurarea Campaniei – actiune de promovare a produselor Societatii; desemnarea si validarea castigatorilor; atribuirea premiilor; soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei; pentru formularea de aparari în instanță/in fata altor organe cu activitate jurisdictionala și/sau proceduri judiciare sau administrative (interesul legitim al Societatii). Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la promotii vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care angajatii

SPECIAL ST0RY & STARS il gestioneaza relatia cu participantii la Campanie (interesul legitim al Societatii)

 1. plata impozitelor cu retinere la sursa si raportarea către autoritățile publice competente (conform dispozitiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal), publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate (conform OG nr. 99/2015); verificarea varstei minime de participare la Campanie (Campania presupune promovarea unor bauturi alcoolice, atribuirea inter alia a unor premii constand in bauturi alcoolice); activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligatie legala a Societatii)
 2. Pentru efectuarea oricaror alte tipuri de promovare a produselor/serviciilor, sau pentru efectuarea de activitati de marketing direct prin intermediul oricaror mijloace de comunicare (de ex: comunicarea prin posta, telefon, fax, e-mail, SMS a unor reclame adresate in mod direct si specific unei anumite persoane) in cazul in care Clientul a acceptat aceasta prin intermediul oricarei solicitari sau formular al companiei, in baza de consimtamant.

F.  Perioadele pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Imputerniciti timp de 90 de zile de la incheierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catre Societate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Societatea va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitilor si Subimputernicitului obligatii similare.

G.  In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, aveti urmatoarele drepturi:

 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter

Va puteti exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 0775191180, prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail anemoa.barbu@story23.ro.

H.  Securitate

Societatea se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie.

La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

În cazul în care sunteți nemulțumit de răspunsul nostru aveți dreptul să depuneți o plângere sau reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), la adresa: Bd. G- ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, fax: 031 805 9602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Societatea SPECIAL STORY &STARS SRL